Turkish English
 
Site Haritası   E-Posta Gönder  
 
 
 
Akreditasyon

TÜRKİYE’ DE İLK AKREDİTE VALİDASYON FİRMASI
I.C.C.E. İstanbul Validasyon ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi "TS EN ISO/IEC 17020:2005 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına göre TÜRKAK tarafından 20.07.2007 tarihinde AB-0053-M akreditasyon numarası ile akredite edilmiştir. Bu akreditasyon ile HVAC ve LAF validasyon raporlarımız tüm dünyada tanınırlık kazanmış ve “A Tipi” Muayene Kuruluşu olarak 3. taraf bağımsız validasyon hizmeti verdiğimiz onaylanmıştır.

Akreditasyon Nedir?
Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun (laboratuar, muayene veya belgelendirme kuruluşu) görevlerini yerine getirme yeterliliğinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterler bazında onaylanmasıdır.

Akreditasyon ve Belgelendirme Arasındaki Fark Nedir?
Belgelendirme, bir ürün/sistem/personel veya hizmetin belirli bir standarda uygun olduğunun belgelenmesi; akreditasyon, bu uygunluk belgesini düzenleyen kuruluşların teknik ve idari olarak bu belgeleri düzenlemeye yeterli ve yetkin olduğunun, verdiği raporların doğru, geçerli ve güvenilir olduğunun denetlenmesi ve onaylanmasıdır.

Bu akreditasyon ile;
+ Tüm ölçüm, sonuç ve raporlarımızı etkileyebilecek mali ve diğer baskılardan arındırılmış olarak müşterilerimiz arasında herhangi bir fark gözetmeksizin, geçerli metotlar ve yasal çerçeveler içinde tarafsız, bağımsız ve dürüst olarak hizmet vereceğimizi,

+ Kuruluşumuzda görev alan hiç kimsenin, muayene ve ölçmeye tabii malzemenin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, kullanıcısı, montajcısı, sahibi, bakım onarımcısı ve/veya yetkili temsilcisi olmayacağını,

+ Hizmetlerimiz esnasında ve sonrasında, müşterilerimiz ile ilgili edindiğimiz bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı ve müşterimizin onayını almadan müşteri bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşmayacağımızı,

+ Akreditasyon kapsamımızda sözü geçen standartların tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.

TÜRKAK akreditasyonumuz, verdiğimiz hizmetin doğru, tarafsız ve tüm dünyada geçerli olduğunu göstermektedir. Bu geçerlilik, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ile birlikte MLA (Karşılıklı Tanınma Antlaşması - Multilateral Recognition Arrangement), MRA (Çok Taraflı Tanınma Anlaşması - Mutual Recognition Agreement), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği - European Co-operation on Accreditation), IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu - International Accreditation Forum, Inc.) içerisindeki tüm yetkili kuruluşları ve ülkeleri de kapsamaktadır. Bu akreditasyon validasyon raporlarımızda kullandığımız AB-0053-M numaralı TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın kullanımı ile gösterilmektedir.

Akreditasyon kapsamındaki testlerimiz:

Havalandırma Sistemi (HVAC Heating, Ventilation, Air Conditioning) Validasyonu
     + Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi
     + Hava Akış Hızı Ölçümü
     + Basınç Farkları Ölçümü
     + Sıcaklık Ve Nem Ölçümü
     + Dekontaminasyon - Geri Kazanım Testi
     + Partikül Sayımı Ve Temiz Odanın Sınıflandırılması

LAF (Laminar Air Flow) Kabinleri Validasyonu
     + Sızdırmazlık Testi
     + Hava Akış Hızı Ölçümü
     + Partikül Sayımı
     + Hava Akış Yönü Karakteristiği Belirlenmesi


 
KURUMSAL
+  I.C.C.E. Turkey Profili
+  Akreditasyon
+  Kalite Belgelerimiz
+  Müşteri Memnuniyeti
+  Basında Biz
HABERLER
16 & 17 Nisan 2012, “Farmasötik Su Sistemlerinin Yönetimi”, Neil Grumbridge & Pravin Manker
Akademia Yaşam Bilimleri Merkezi tarafından 16-17 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen “Farmasötik Su Sistemlerinin Yönetimi” adlı eğitim ilaç (konvansiyonel,radyofarmasötik) ve kozmetik sektörü katılımcıları tarafından büyük ilgi ve beğeniyle dinlenmiştir.
devamı..
İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Kılavuzu yenileniyor
İlk olarak 1994’te 4 sayfa halinde yayınlanan revizyona alındı. Şu anda taslağı 32 sayfaya ulaşmış durumda. Yeni kılavuzda Mesul Müdürün rolü ve önemi sık sık vurgulanmakta olup son halinin Haziran / Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
devamı..
EMA Proses Validasyonu kılavuzu yenileniyor
Bilindiği gibi FDA Ocak 2011’de Proses Validasyonu Kılavuzunu revize ederek yayınladı. 15 Mart 2012’de EMA da uzun süredir beklenen Proses Validasyonu Kılavuzunun taslağını yayınladı. Taslak hakkındaki görüşler 31 Ekim 2012’e kadar toplanacak.
devamı..
ISPE Türkiye toplantısına katıldık
27 Nisan 2012’de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya katıldık. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri yeni yapı ve ruhsatlandırma süreçleri hakkında birer sunum yaptıktan sonra katılımcıların sorularını cevaplayarak açıklığa kavuşturdular.
devamı..
27 & 28 Şubat 2012, “İyi Mühendislik ve Bakım Uygulamaları”, Karen Ginsbury
Akademia Yaşam Bilimleri Merkezi tarafından 27-28 Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenen “İyi Mühendislik ve Bakım Uygulamaları” adlı eğitim ilaç (konvansiyonel,radyofarmasötik,biyoteknolojik) sektörü katılımcıları tarafından büyük ilgi ve beğeniyle dinlenmiştir.
devamı..
SIK SORULAN SORULAR
+  Validasyon Nedir?
+  Protokol Nedir?
+  Montaj Kalifikasyonu Nedir?
+  Çalışma Kalifikasyonu Nedir?
+  Dizayn Kalifikasyonu Nedir?
+  Proses Validasyonu Nedir?
+  Temiz Alan/Oda Nedir?
+  Fumigasyon Nedir?
>>devamı...
     
     
 
I.C.C.E. İstanbul Validasyon ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi
Copyright © Yasal Uyarı - Site Kullanım Şartları
Perpa Ticaret Merkezi B Blok 5.Kat No:480 Şişli-İstanbul /Türkiye Tel:+90 212 210 59 14 – 210 59 16 Faks: +90 212 210 58 56 info@icceturkey.com
Web Tasarım 3Renk